BILDER

katalogkort

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Etnografiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort från Etnografiska museets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 8001-9000/File_008441 [ocr]
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data