BILDER

generalkatalog

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Etnografiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Boksida ur Etnografiska museets generalkatalog.
Text i dokument <itemDescription>
  • 1019 - 1916:1, A.' Nmeranger 3609 - 3754 Smärre, ganska starkt böjda'bumeranger. Ena sidan något konvex, den andra plattare. Har antagligen förmåga att återvända. Samtliga av °Målat 'trä. 3609 - 3754 ... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
generalkatalog
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 1916_01_3033_4098/File_18480 [ocr]
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data