BILDER

Runsten i Hammarby år 1958

Fotografi

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Sörmlands museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1958
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige, Län: Södermanland, Landskap: Södermanland, Kommun: Eskilstuna, Socken: Hammarby, Härad: Österrekarne, Ort: Lövhulta, Fastighetsbeteckning: Stora Lövhulta 3:1
Title <itemTitle> SLM A5-309 - Runsten i Hammarby år 1958
Bildtext <itemDescription>
 • Runristning RAÄ Hammarby 8:1 i Lövhulta i Hammarby socken, Eskilstuna, efter att ha blivit rengjord och uppmålad år 1958
Anmärkning <itemDescription>
 • Sö 90 (Södermanlands runinskrifter 90)

  "Genom sommarens arbete ha på få undantag när samtliga ristningar på sörmländska fastlandet rengjorts och uppmålats i den mån de icke tidigare varit i tillfress...

  Visa hela
Event <context>
 • Hittad 1958 - .
 • Motiv 1958 - i Sverige Södermanland Södermanland Eskilstuna Hammarby Österrekarne Lövhulta Stora Lövhulta 3:1, Hammarby, Eskilstuna, Södermanland, Södermanland, Sverige, Europa1958.
Keywords <itemKeyWord>
 • Arkeologi
 • Skrift
Motif <itemMotiveWord>
 • Föremål
Motivkategori<itemName>
Föremål
Titel<itemName>
Runsten i Hammarby år 1958
Subject <subject>
 • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Sörmlands museum
Link to source <url>

Teknisk data