BILDER

UHF-konverter

Object

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Title <itemTitle> 1332030/K2, Servex
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • UHF-konverter för omvandling UHF-kanal 23-69 till VHF-kanal 2.
Event <context>
 • Accession av Helander, K.E..
 • Produktion av Schwaiger.
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 200.0 mm.
 • Vikt: 1.0 kg. =
 • Bredd: 185.0 mm.
 • Höjd: 65.0 mm.
sakord<itemName>
UHF-konverter
Subject <subject>
 • Cultural history
Classifikation <itemClassName>
 • Konvertrar, dekodrar (TM K 6652)
Collection <collection>
 • Tekniska museets saker
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Tekniska museet
Link to source <url>

Teknisk data