BILDER

Telerapid

Object

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1969
Title <itemTitle> 91, Telerapid
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Telerapid, bordsmodell av plast, för automatisk siffertagning vid massbeställning av samtal.
Event <context>
 • Produktion 1969-01-01 av Okänd Tyskland.
 • Accession 1969-09-17 av Televerket, Förrådet.
Material<itemMaterial>
Plast, gummi bakelit och liknande
Measurements <itemMeasurement>
 • Vikt: 2.9 kg. =
 • Höjd: 100.0 mm.
 • Bredd: 130.0 mm.
 • Längd: 260.0 mm.
sakord<itemName>
Telerapid
Subject <subject>
 • Cultural history
Classifikation <itemClassName>
 • Telefon för automatsystem, fingerskiva etc (TM K 6404)
Collection <collection>
 • Tekniska museets saker
preciserat sakord <itemSpecification>
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Tekniska museet
Link to source <url>

Teknisk data