Åke Hedströms samling

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Arkivhandling, referens till <itemDescription>
  • Malmö Museers verksamhetsarkiv/proveniensdokument AHM
Samlingsnamn <itemDescription>
  • Åke Hedströms samling
Arkivhandling, referens till <itemDescription>
  • Malmö Museers verksamhetsarkiv/ledningsgruppsprotokoll
Klassifikation OCM <itemDescription>
Event <context>
  • Tillverkad av Hedström, Åke (1932- ).
Samlingsnamn<itemName>
Åke Hedströms samling
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Malmö Museer
Link to source <url>

Teknisk data