Göteborgs Teatermuseum

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Samlingsnummer <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Göteborgs teaterhistoriska museum öppnade år 1954 av Teaterhistoriska Samfundet i Lorensbergsteaterns lokaler. Initiativet togs av privatpersoner och institutioner som ville dokumentera Göteborgs teat... Visa hela
Samlingsnamn <itemDescription>
  • Göteborgs Teatermuseum
Historik <itemDescription>
  • Göteborg Teatermuseum öppnade 1954 och var fram till 1995 placerat i Lorensbergsteatern, då det införlivades med Göteborgs Stadsmuseum i det anrika Ostindiska huset på Norra Hamngatan där samlingarna ... Visa hela
Namn / annan anknytning <itemDescription>
  • Teaterhistoriska samfundet i Göteborg (THS)
Namn / annan anknytning <itemDescription>
  • Göteborgs teaterhistoriska museum
Samlingsnamn<itemName>
Göteborgs Teatermuseum
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data