BILDER

keramikkärl

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1947, 1949
Place <presPlaceLabel> Europa, se, Sverige, Bo, Bohuslän, 1480, Göteborg, 1619, Ytterby, Valtersberg, Trankärr 2:31, Trankärr 2:30
Beskrivning <itemDescription>
 • Urnan har haft en hank men den saknades redan vid utgrävningen
Beskrivning <itemDescription>
 • Under nordvästra kanten av en i markytan synlig lutande sten, som kantades av mindre stenar, fanns en brandgrop vari det stod ett krossat lerkärl täckt av en locksten. Stora stenar låg snett ned i br... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Under schaktningsarbeten för ett husbygge på Valtersberg egenhemsområde i Trankärr påträffades i slutet av maj 1947 ett flatmarksgravfält från förromersk järnålder. Fyndet anmäldes till dåvarande
  Göt...

  Visa hela
Inventarienummer <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Fornlämningstyp / förhistorisk tid <itemDescription>
Fornlämningstyp / förhistorisk tid <itemDescription>
Anläggningstyp <itemDescription>
Typ av förvärv <itemDescription>
Arkeologisk period <itemDescription>
 • förromersk järnålder (500 f. Kr - 0 Kr. f)
Arkeologisk period <itemDescription>
 • romersk järnålder (0 Kr. f - 400 e. Kr)
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Ekehögen, Backa röd, Valtersberg. K. Cullberg. Valtersberg Kulturlager och fynd drån senmesolitikum - neolitikum, gravfält och Boplatslämningar från tidig järnålder Bakunic-Fridén mfl
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
 • Göteborgs Stadsmuseum
Licens / media <itemDescription>
Namn / grävaktör <itemDescription>
 • Göteborgs arkeologiska museum
Event <context>
 • Producerades av Winberg, Gerhard, Lindman, Gunnar.
 • Hittad 1947 - 1949 i Valtersberg, Trankärr 2:31, Trankärr 2:30, Ytterby, Göteborg, Bohuslän, Sverige, Europa av Fredsjö, Åke, 1913-1978.
Materialkategori<itemMaterial>
keramik
Measurements <itemMeasurement>
 • Höjd: 16,0
 • Diameter: 11,7 buken
Sakord<itemName>
keramikkärl
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / tidigare <itemNumber>
Lämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data