BILDER

religionsutövning, bebyggelse

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Lindgren, Anette
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Beskrivning <itemDescription>
 • Vänthall vid Tuve kyrka
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Tuve
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Vänthallen uppfördes 1974-75 av Svenska Kyrkan efter
  ritningar av arkitekt Sven Brolid. Brolid ägnade sig åt
  flera kyrkorestaureringar. I Tuve medeltida kyrka ritade
  han två små nybyggnader p...

  Visa hela
Namn / byggherre <itemDescription>
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Event <context>
 • Ritad av Brolid, Sven.
Sakord<itemName>
religionsutövning
bebyggelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Tuve kyrka, vänthall : Tuve 2:109
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data