Göteborgs Historiska Museums bildsamling

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Samlingsnummer <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Negativ av storlek D, 9x12 cm eller mindre, i Göteborgs Historiska Museums bildsamling. Informationen till de i samlingen ingående objekten rör papperskopior.
Samlingsnamn <itemDescription>
  • Göteborgs Historiska Museums bildsamling
Samlingsnamn<itemName>
Göteborgs Historiska Museums bildsamling
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data