Göteborgs skolmuseums samlingar

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Beskrivning <itemDescription>
  • Samling från Göteborgs skolmuseum, grundat av Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift 1909. Skolmuseet var ett av de museum som 1993 sammanslogs för att bilda Göteborgs stadsmuseum.
Samlingsnamn <itemDescription>
  • Göteborgs skolmuseums samlingar
Historik <itemDescription>
  • Göteborgs skolmuseum grundades av ”Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift” år 1908 och öppnar 22 maj året därpå. Inspirationen till museet hade Sällskapet fått från den pe... Visa hela
Samlingsnummer <itemDescription>
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • Hundra år i skolans tjänst : Nedslag i Göteborgs skolhistoria / Folke Eriksson...; red.: Pernilla Karlsson och Margaretha Sahlin
    . - Partille : Warne, 2009

Event <context>
  • Ägd av Göteborgs skolmuseum, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift.
Samlingsnamn<itemName>
Göteborgs skolmuseums samlingar
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data