Atelierteatern

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
  • Atelierteatern
Beskrivning <itemDescription>
  • Atelierteatern bildades 1951 som en privatteater. Man spelade från början alla typer av teater men gärna av experimentell och avantgardistisk natur. Under 1960-talet sattes många pjäser upp ur den samtida europeiska dramatiken. 1974 omvandlades teatern till en fri grupp och där efter kom Atelierteatern allt mer specialisera sig på teater för barn och unga. Atelierteatern la ner sin verksamhet unde... Visa hela
Klassifikation GSM <itemDescription>
Klassifikation GSM <itemDescription>
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • Pettersson, Åke, "Teaterliv i Göteborg", 1992, s.151
Event <context>
  • Föddes 1973 .
Keywords <itemKeyWord>
  • organization
Visat namn<itemName>
Atelierteatern
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data