Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Institut, Chalmerska Slöjdskolan, Chalmers Tekniska Läroanstalt, Chalmerska institutet

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Date <presTimeLabel> 1829
Place <presPlaceLabel> Vasagatan 50 [1907-1926, hela kvarteret Kronoborg], Storgatan 43 [1869-1926], Hultmans holme [1829-1869], Norra Larmgatan 4 [1829-1869]
Beskrivning <itemDescription>
  • 1829 öppnades Chalmersska slöjdskolan. I sitt testamente William Chalmers donerade hälften av sin förmögenhet till inrättandet av en "Industrie skole för fattige barn, som lärt sig läsa och skrifwa". Medlen förvaltades av Frimurarbarnhusdirektionen. Från 1835 erhöll den statligt understöd.
    1882 infördes namnet Chalmers tekniska läroanstalt (endast tekniska utbildningen i Stockholm fick status av h...

    Visa hela
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Event <context>
  • Verkade i Vasagatan 50 [1907-1926, hela kvarteret Kronoborg], Storgatan 43 [1869-1926], Hultmans holme [1829-1869], Norra Larmgatan 4 [1829-1869].
  • Föddes 1829 .
Keyword <itemKeyWord>
  • organization
Visat namn<itemName>
Chalmers Tekniska Högskola
Chalmers Tekniska Institut
Chalmerska Slöjdskolan
Chalmers Tekniska Läroanstalt
Chalmerska institutet
Subject <subject>
  • Cultural history
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data