Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift, Sällskapet för växelundervisningens befrämjande i Göteborgs stift, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift, Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande (Göteborg), Sällskapet för växelundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
  • Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Historik <itemDescription>
  • fristående ideell förening grundad 1824 efter förebild från det Stockholmsbaserade Sällskapet med samma namn (gr. 1822). 1907 godkände K. Maj:t att Sällskapet döptes om till "folkundervisningens befrä... Visa hela
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • Göteborgs äldsta skolsällskap 150 år : minnesskrift / Viktor Fredriksson, Åke Berg. - Göteborg : Sällsk., 1975. - 47 s. : ill.
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • Hundra år i skolans tjänst : Nedslag i Göteborgs skolhistoria / Folke Eriksson...; red.: Pernilla Karlsson och Margaretha Sahlin. . - Partille : Warne, 2009 .
Namn / annan anknytning <itemDescription>
  • Göteborgs skolmuseum
Event <context>
  • Föddes 1824 .
Keywords <itemKeyWord>
  • organization
Visat namn<itemName>
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift
Sällskapet för växelundervisningens befrämjande i Göteborgs stift
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande (Göteborg)
Sällskapet för växelundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data