BILDER

Göteborgs museum

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Upphovsrätt utslocknad
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
 • Göteborgs museum
Beskrivning <itemDescription>
 • Göteborgs museum, beläget i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, utgör grunden till ett antal museer i Göteborg, bland annat dagens Stadsmuseum. Museet invigs 20 december 1861.

  Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk oc...

  Visa hela
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs arkeologiska museum
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs Historiska Museum
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Naturhistoriska museet, Göteborg
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs Konstmuseum
Namn / annan anknytning <itemDescription>
 • Göteborgs museum. Etnografiska avdelningen
Event <context>
 • Föddes 1861-12-20 .
Keywords <itemKeyWord>
 • organization
Visat namn<itemName>
Göteborgs museum
Subject <subject>
 • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data