Norstedts skolavdelning, Norstedt & söner, Norstedts, Norstedt (i distr.), Norstedts. Skolmaterielavdelningen, Norstedt exp., Svenska bokförlaget Norstedt , P.A. Norstedt & Söner

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
  • Svenska bokförlaget P. A. Norstedt & söner
Beskrivning <itemDescription>
  • Boktryckeri och bokförlag, grundat 1823 av Per Adolf Norstedt tillsammans med sönerna Karl och Adolf. P. A. hade 1821 köpt J. P. Lindhs boktryckeri och delvis också Lindhs förlagsverksamhet. 1879 blev Norstedts aktiebolag med G. B. A. Holm som VD. Med tiden köpte man upp ett flertal tryckerier, bland annat Kungl. ordensboktryckeriet, Post- och inrikes tidningars tryckeri. Mellan 1823-1905 hade man... Visa hela
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • SLT i bild och text 1938 : AB Sveriges litografiska tryckerier och dess dotterbolag / [red. Nils Åhlund, Åke G. Wickman och Eric AHlström] . - Stockholm : Esselte, 1938
Event <context>
  • Föddes 1823 .
Keywords <itemKeyWord>
  • organization
Visat namn<itemName>
Norstedts skolavdelning
Norstedt & söner
Norstedts
Norstedt (i distr.)
Norstedts. Skolmaterielavdelningen
Norstedt exp.
Svenska bokförlaget Norstedt
P.A. Norstedt & Söner
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data