Göteborgs arkeologiska museum, Arkeologiska museet, Göteborg, Göteborgs museum. Arkeologiska avdelningen

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Date <presTimeLabel> 1946
Beskrivning <itemDescription>
  • Museum i Göteborg 1946-1993. Arkeologiska museet ingick ursprungligen i Göteborgs museum, grundat 1861. Den arkeologiska samlingen bildade en egen avdelning 1912 och blev sedermera eget museum efter att Göteborgs Museum 1946 uppdelades i tre fristående museer: Göteborgs Arkeologiska, Etnografiska respektiva Historiska museer.

    Arkeologiska museet blir 1993 en del i det nybildade Göteborgs Stadsmu...

    Visa hela
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
  • 1946 [museets officiella grundande]
Tidpunkt / verksamhetsslut <itemDescription>
Event <context>
  • Föddes 1946 .
  • Dog 1993 .
Keyword <itemKeyWord>
  • organization
Visat namn<itemName>
Göteborgs arkeologiska museum
Arkeologiska museet, Göteborg
Göteborgs museum. Arkeologiska avdelningen
Subject <subject>
  • Cultural history
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data