- Föremål -

Del av föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Delobjektsnummer <itemDescription>
Sakord<itemName>
- Föremål -
Subject <subject>
  • Cultural history
Delobjektsnummer <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data