BILDER

däxel [skaft till]

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
Delobjektsnummer <itemDescription>
Licens / media <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Sakord<itemName>
däxel [skaft till]
Subject <subject>
  • Cultural history
Delobjektsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data