BILDER

Stengods, krus

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1977
Place <presPlaceLabel> Kv. Varuhuset, Varuhuset, Inom Vallgraven 22:15
Beskrivning <itemDescription>
  • Del av krus, ljsubeige botten röd överkant. Fabrikstillverkad
Delobjektsnummer <itemDescription>
Arkeologisk period <itemDescription>
  • tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
Event <context>
  • Hittad 1977 - i Inom Vallgraven 22:15.
Material<itemMaterial>
Keramik
Sakord<itemName>
krus
Stengods
Subject <subject>
  • Cultural history
Lämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Delobjektsnummer <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fyndnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data