BILDER

visitkort, fotografi, bilder

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Upphovsrätt utslocknad
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1892
Beskrivning <itemDescription>
  • Fotograf: H. Holm, Jönköping. Porträtterad: Anna Alsing.
Delobjektsnummer <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Upphovsrätt utslocknad
Licens / media <itemDescription>
Event <context>
  • Avbildad 1892 .
  • Fotograferad 1892 .
Sakord<itemName>
visitkort
fotografi
bilder
Subject <subject>
  • Cultural history
Delobjektsnummer <itemNumber>
Lagringsmedium <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data