BILDER

leravtryck, leratryck av cylindersigill

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Cylindersigellen har rullats över leran och avtryck av de inristade
Delobjektsnummer <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Materialkategori<itemMaterial>
övrigt material
Material<itemMaterial>
lera
Sakord<itemName>
leravtryck
leratryck av cylindersigill
Subject <subject>
  • Cultural history
Delobjektsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data