BILDER

runsten (u 388) av sandsten

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>SHM, 2003-03-01, SHM
Copyright: <presImageCopyright> SHM
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> vikingatid (800 e.Kr. - 1100 e.Kr.) - tidig medeltid (1100 e.Kr. - 1250 E.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Sigtuna Sankt Pers kyrkoruin
Beskrivning <itemDescription>
  • 8 fragm av runstenen Dybecks runurkunder II 195.Inskrift enl Dybeck: x(u)fr x a...nk)imunt(r x au)k x (ai)..=Ulfr o(k..I)ngimundr ok...
Anmärkning <itemDescription>
  • 1974 restaurerades stenen såttillvida att 6 av fragmenten sattes samman.
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat i Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sverige.
  • Brukad 800 e.Kr. - 1099 e.Kr. i Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sverige.
Material<itemMaterial>
sandsten
Keyword <itemKeyWord>
  • U 388
  • runor
Measurements <itemMeasurement>
  • Antal: 1
  • Antal Fragment: 7
Sakord<itemName>
runsten
Subject <subject>
  • Archaeology
Collection <collection>
  • c0
Typ <itemSpecification>
Del <itemSpecification>
Inventarienummer <itemNumber>
Undernummer <itemNumber>
SHM Föremålsidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data