BILDER

Etnografiska museet, Stockholm

Agent

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Organisation
Alternativa namn <foafName>
  • Folkens museum
Place <presPlaceLabel> Stockholm
Event <context>
  • Verkade i Stockholm.
Keyword <itemKeyWord>
  • Folkens museum
Visat namn<itemName>
Etnografiska museet, Stockholm
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data