Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Lye
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Invid och S om altaret i korgolvet är nr 1,
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runristad gravhäll, kalksten, i tre fragment (varav ett förva ras på Gotlands Fornsal). De övriga fragmenten är 0,69-0,98 m l o ch 0,5-0,83 m br (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. Invid och S om nr 1 är:... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Lye, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data