Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 89/90 (3)

Dokument

link to gallery
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland; Kommun: Gotland; Landskap: Gotland; Socken: Lye
Title <itemTitle> Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 89/90 (3)
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Denna post innehåller information om en lämning. Här visas endast delar av informationen, fullständig information om lämningen finns i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister.
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige.
  • Arkiverad 2019-03-18 .
Titel<itemName>
Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 89/90 (3)
Class <itemClassName>
  • Dokument
Identifierare <itemNumber>
  • L1977:7609 Inventeringsbok 9fe4c842-f338-42eb-b7a1-c8a9b8589c35
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data