Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Ekerö, Uppland, Ekerö
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runstensfragment, del av U 405, 98 x 55 cm och 12 cm tj. Djup och tydlig inskrift. Röd sandsten. Se skiss i boken.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: U 405
Placering <itemDescription>
  • I byggnad eller under vatten
Event <context>
  • Belägen i Ekerö, Ekerö, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data