Övrigt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Sigtuna, Uppland, Sigtuna
Orientering <itemDescription>
  • Ca 15 m Ö 30cg N om St Lars kyrkoruin (SÖ hörn) är 1) U 389flyttad till Sigtuna Fornhem (entré). Se nr 6:3! 2) Runsten,gråsten, fragment av, 1,2x0,2 m (Ö-V) och 1,3 m h. Inskr mot S.Runhöjd ca 8 cm, tid ant av Wessén U 390. Obs! Överdelen lös ochbör gjutas fast. Ca 19 m Ö 20cg N om 2 samt 1 m SSV om infart och5 m NV om gata är 3) Runsten, ca 1,5x0,5 m (SSV-NNÖ) (uppåtsmalnande i längd och tjocklek... Visa hela
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Nr 2, U390 i Wessén - Jansson 1945. O Khylberg 1979: Runstenar iSigtuna. Stencil.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Övrigt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Övrigt
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data