BILDER

porträtt, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Mesch, Borg
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Place <presPlaceLabel> Europa, Sverige, Lappland
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
 • Fotograferad i Lappland, Sverige, Europa av Mesch, Borg.
 • Förvärvad 1939 .
Keyword <itemKeyWord>
 • Borg Mesch
 • Lapps
 • Nordsamer
 • Northern Sami people
 • Northern Sámi people
 • Samer
 • Sápmi
 • Thuri, Johan
 • Thuuri, Johan
Motif <itemMotiveWord>
 • Samer
 • Turi, Johan
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
porträtt
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
 • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data