BILDER

ren, snö, släde, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Bergman, Sten
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1920, 1922
Place <presPlaceLabel> Europa, Ryssland, Kamtjatka
Beskrivning <itemDescription>
 • Korjakiskt renspann ute på tundran. (katalogkort)
Bildarkivnummer <itemDescription>
Publicerad text <itemDescription>
 • Korjakiskt renspann. (Bergman 1923:277)
Fotodatum f o m <itemDescription>
Fotodatum t o m <itemDescription>
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Bergman, Sten (1923). Kamtchatka: skildringar från en treårig forskningsfärd. Stockholm: Bonnier
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Svenska Kamtjatka-expeditionen (1920-1923)
Event <context>
 • Fotograferad 1920 - 1922 i Kamtjatka, Ryssland, Europa av Bergman, Sten.
Mediabärare<itemMaterial>
svartvit påsikt
Keyword <itemKeyWord>
 • Asien
 • renar
 • svartvitt
 • vinter
Motif <itemMotiveWord>
 • korjaker
 • ren
 • släde
 • snö
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
ren
snö
släde
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
 • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data