U Fv1992;168A, Sigtuna, kv. Urmakaren 1

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 725 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1100 e.kr
Type of object <itemType> Object
Ornamental <itemDescription>
  • Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Anteckningar <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Ursprunglig plats <itemDescription>
Materialbeskrivning <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad i Sigtuna, kv. Urmakaren 1, Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sweden.
  • Skapad 725 e.kr - 1100 e.kr .
Material<itemMaterial>
röd sandsten
sandsten
sten
Keywords <itemKeyWord>
  • fragment
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
  • runsten
  • sten
Plats<itemName>
Sigtuna, kv. Urmakaren 1
Signum2 <itemNumber>
Signum1 <itemNumber>
Fyndnummer <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data