BILDER

fotografi, bilder, påsiktsbild

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Upphovsrätt utslocknad
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1913
Place <presPlaceLabel> se, Sverige, Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
 • Musikfest på Lilla Katrinedal 22-27 april 1913. [Göteborgs orkesterförenings musikfest 23-25 april 1913? reg.anm.]

  I översta raden står fr.v.:
  4. Herman Mannheimer
  5. Wilhelm Stenhammar
  6. Anna Aulin
  7. Karin Lamberg (g. Leman)
  11. Nils Svanfelt (Svanberg?)
  12 Ragna Lamberg (g. Lindskog)
  13. Lisa Magnus (g. Mannheimer)
  15. Tecla Lamberg
  18. (längst t.h.) Erik Magnus

  Sittande fr.v.:
  1. Gullan Lam...

  Visa hela
Delobjektsnummer <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
 • Musik- och teaterföreställningar (545)
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
 • Upphovsrätt utslocknad
Licens / media <itemDescription>
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Lamberg, Peter [sittande nr. 3 fr.v.]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Magnus, Erik L. [stående nr. 18 fr.v. (längst t.h.)]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Svanfeldt, Nils [stående nr. 11 fr.v.]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Stenhammar, Wilhelm [stående nr. 5 fr.v.]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Stenhammar, Helga [sittande nr. 5 fr.v. (längst t.h.)]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Lamberg, Gullan [sittande nr. 1 fr.v.]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Lamberg, Tecla [stående nr. 15 fr.v.]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Magnus, Lisa [stående nr. 13 fr.v.]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Göteborgs Orkesterförening
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Lamberg, Ragna (g. Lindskog) [stående nr. 12 fr.v.]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Mannheimer, Herman, bankdirektör [stående nr. 4 fr.v.]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Lamberg, Karin (g. Leman) [stående nr. 7 fr.v.]
Namn / avbildad <itemDescription>
 • Aulin, Anna [stående nr. 6 fr.v.]
Stadsdel / avbildad <itemDescription>
Byggnad / avbildad <itemDescription>
Event <context>
 • Avbildad 1913 i Göteborg, Sverige.
 • Fotograferad 1913 .
Materialkategori<itemMaterial>
papper
Technique <itemTechnique>
 • liggande
Measurements <itemMeasurement>
 • Bredd: 15,4
 • Höjd: 10,9
Motif <itemMotiveWord>
 • fest
 • kvinna
 • man
 • orkester
Sakord<itemName>
fotografi
bilder
påsiktsbild
Subject <subject>
 • Cultural history
Delobjektsnummer <itemNumber>
Lagringsmedium <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data