Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 3/9 (2)

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Län: Skåne; Kommun: Malmö; Landskap: Skåne; Socken: Malmö
Title <itemTitle> Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 3/9 (2)
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Denna post innehåller information om en lämning. Här visas endast delar av informationen, fullständig information om lämningen finns i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister.
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige.
  • Arkiverad 2019-03-19 .
Titel<itemName>
Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 3/9 (2)
Classifikation <itemClassName>
  • Dokument
Identifierare <itemNumber>
  • L1988:4444 Inventeringsbok 0aa42616-a128-40b6-9a4d-23673446c54c
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data