BILDER

mask

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Peru
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Del av silvermask.

  Gåva

Inventarienummer <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
Original: negativ-nr <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
 • Nazca, dpto. Ica, Peru, Peru
Proveniens <itemDescription>
 • Nasca, Peru. [[Haga]]
Original: publ <itemDescription>
 • Utst. "Silver" Rkm 771129-780305
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Original: teckning nr <itemDescription>
Original: utställt <itemDescription>
Utställning / ingår i <itemDescription>
 • Korsvägar 1 - (plan 4)
Utställning / tidigare <itemDescription>
 • Latinamerikansk arkeologi
Utställning, del av / ingår i <itemDescription>
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse 1932, Göteborgs museum, Årstryck 1933
Utställning, monterdel / ingår i <itemDescription>
 • Korsvägar 1 - Zon B3
Land, engelska <itemDescription>
Utställningstext, Korsvägar <itemDescription>
 • En över tvåtusen år gammal begravningsmask av silver som ingått som en del av den dödes förvandling och övergång till en annan värld.
  Silver, guld och metaller hörde till det omsorgsfulla förberedand...

  Visa hela
Utställningstext, Korsvägar, eng <itemDescription>
 • Silver, gold and metals belonged to the carefully preparations of the dead before the burial and they were featured as grave goods or decorations such as ear ornaments, necklaces or breast adornments.... Visa hela
Event <context>
 • Ursprung i Peru, Sydamerika.
 • Funnen i Departamento de Ica.
 • Skänkt av Anonym.
Materialkategori<itemMaterial>
metall
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
metal
Keywords <itemKeyWord>
 • arkeologi
Measurements <itemMeasurement>
 • Bredd: 15 cm.
 • Höjd: 4 cm.
 • Längd: 12 cm.
Sakord, engelska<itemName>
mask
Sakord<itemName>
mask
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data