Ålands kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1250 - 1350
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Uppsala, Landskap: Uppland, Socken: Åland , Stift: Uppsala stift, Församling: Norra Hagunda församling
Title <itemTitle> Ålands kyrka
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan är byggd under folkungatiden, 1250-1350. Mot söder ligger ett vapenhus och norr om koret en sakristia som också har putsade fasader. Även om kyrkan är medeltida fick den sitt nuvarande utseende genom de ombyggnader som genomfördes på 1700- och 1800-talen. Kyrkan har en dålig grundläggning på lera. Problemen med sprickbildningar i murarna är sekelgamla och har pågått in i vår tid. På 1770-ta... Visa hela
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Invändigt finns inget kvar av den medeltida arkitekturen. Detta skulle lika gärna kunna vara en nyklassicistisk kyrka från 1800-talet. Det platta, putsade innertaket tillkom efter ombyggnaden 1776. Go... Visa hela
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak, Pulpettak, Sadeltak
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Rakt, Vapenhus - Söder, Sakristia - Öster, Kor - Öster, Sakristia - Norr, Kor - Fullbrett, Vapenhus - Söder
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Ålands kyrka har ett enkelt, anspråkslöst yttre och inre. Det är en salkyrka med murar av gråsten och gavelrösten av tegel. Fasaderna är putsade. Kyrkan är byggd under folkungatiden, 1250-1350. Mot sö... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Norra Hagunda församling, Åland, Uppsala, Uppland, Uppsala.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1250-01-01 - 1350-12-31 .
 • Nybyggnad 1250-01-01 - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1250-01-01 - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1250-01-01 - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1729-01-01 - 1729-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1738-01-01 - 1738-12-31 av Gottlieb Rosenberg.
 • Ändring 1772-01-01 - 1772-12-31 av Elias Kessler.
 • Ändring - ombyggnad 1776-01-01 - 1776-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1776-01-01 - 1776-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1800-01-01 - 1800-12-31 .
 • Specifika inventarier - altarskåp 1826-01-01 - 1826-12-31 .
 • Fast inredning - altare 1851-01-01 - 1851-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1883-01-01 - 1883-12-31 .
 • Ändring 1906-01-01 - 1906-12-31 av Carl Axel Ekholm.
 • Specifika inventarier - dopfunt 1928-01-01 - 1928-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1945-01-01 - 1945-12-31 .
 • Underhåll - grundförstärkning 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1967-01-01 - 1967-12-31 av Åkerman och Lund.
 • Ändring - tilläggsisolering 1977-01-01 - 1977-12-31 .
 • Ändring 1979-01-01 - 1980-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1988-01-01 - 1988-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten, Murverk - Tegel
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Kyrka
Dagens användning<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • UPPSALA ÅLAND 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data