Offerplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Norrbotten, Piteå, Norrbotten, Piteå socken
Beskrivning <itemDescription>
  • Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Piteå socken, Piteå, Norrbotten, Norrbotten.
Lämningstyp<itemName>
Offerplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Offerplats
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data