Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Gotland Lye Lilla Rone
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Järnålder
Event <context>
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Lilla Rone, Lye, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • armbygel
 • armring
 • bergkristall
 • bergkristall, silver
 • beslag
 • bärnsten, glas
 • glas, glasfluss, glas, bärnsten, guld
 • halsband
 • hänge
 • pärla
 • silver
 • silver, bergkristall
 • silver, förgyllning
Fyndplats<itemName>
Lilla Rone
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data