BILDER

Afro Art

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Afro Art
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Organization
Beskrivning <itemDescription>
  • Afroart bildades som en stiftelse av olika kvinno- och kyrkoorgansisationer. Syftet var att stödja, utveckla och sprida kunskap om hantverk i Tredje världen. I början inriktade man sig på den afrikanska kontinenten, sedan tillkom länder i Latinamerika och Asien.
    Den första Afroartbutiken startade i Stockholm 1967. Initiativtagare var Jytte Bonnier och idén sprang ur ett annat projekt, etablering a...

    Visa hela
Visat namn<itemName>
Afro Art
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data