Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Knivsta, Uppland, Vassunda
Beskrivning <itemDescription>
  • Dnr 4742/76: Nr 94 har vid besiktning av Helmer Gustavson i aug1976 visat sig vara en runsten, med ristningsmärken i form av ett inskriftsband jämte två eller tre kors. Runstenen är av diorit.150 cm h, 90 cm br och 30 cm tj. Ristningsytans storlek är 90x40cm. Runornas höjd 7 cm. Ristningsytan är vänd mot NV. Ristningsytan liksom övriga ytor vittrar och flagnar. Rev inv: Runsten, grågranit, 1,5 m h... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Excerpt: H Gustavsson. Dnr 4742/76.
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Ca 16 m Ö 21cg N om nr 93 och ca 14 m S 40cg Ö om vägkant.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • N-delen av mindre åkerholme, intill väg. Skogsmark/gammal hagmark? (lövvegetation och enbuskar).
Event <context>
  • Belägen i Vassunda, Knivsta, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data