HOLMS KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1100 - 1350
Place <presPlaceLabel> Län: Halland, Kommun: Halmstad, Landskap: Halland, Socken: Holm , Stift: Göteborgs stift, Församling: Halmstads församling
Title <itemTitle> HOLMS KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Torn - Indraget, Torn - Västtorn, Absid, Kor - Öster, Kor - Smalare, Kor - Öster, Torn - Väster, Torn - Väster
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak, Sadeltak, Huv
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • INTERIÖR- Det invändigt vitputsade kyrkorummet täcks av ett högt tunnvalv av trä. Absiden, som används som sakristia, avskärmas nedtill av ett draperi. GOLV- I vapenhuset är golvet belagt med ett hand... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • ALLMÄNT- Holms kyrka är murad av natursten och har ett rektangulärt långhus med ett smalare, absidförsett kor i öster. I väster, något indraget, finns ett murat torn med skiffertäckt spetsig tornhuv o... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan uppfördes vid 1100-talets slut.
  1689-90 Taket över koret och långhusets södra sida reparerades.
  1691 Ombyggnation av befintligt trätorn.
  1693 års inventarium berättar att det låg tegelstenar i...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Halmstads församling, Holm, Halmstad, Halland, Halland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1100-01-01 e.Kr. - 1350-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1100-01-01 e.Kr. - 1350-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1752-01-01 - 1778-12-31 av Johan Blombergh.
 • Nybyggnad - Torn 1820-01-01 - 1822-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1855-01-01 - 1855-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1870-01-01 - 1879-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1870-01-01 - 1874-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1888-01-01 - 1888-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1897-01-01 - 1899-12-31 av Sven Gratz.
 • Ändring - restaurering 1936-01-01 - 1938-12-31 av Harald Wadsjö.
 • Teknisk installation - el 1951-01-01 - 1951-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1956-01-01 - 1956-12-31 av Burt Stenberg.
 • Underhåll - exteriör 1987-01-01 - 1988-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1995-01-01 - 1995-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Sten - Skiffersten
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • HALMSTAD HOLM 24:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data