- Samling -

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Oceanien
Anmärkning <itemDescription>
 • Omnumrering av samlingen har påbörjats. Dock tycks man ha kastat om samlingssiffran "1911.09" halvvägs och har plötsligt råkat börjat numrera "1909.09". Drför ser serien nu ut enligt följande:
  0000.00.5437 - 0000.00.5533
  1909.09.0240 - 1909.09.0300
  1911.09.0001 - 1911.09.0240
  1911.09.0301 - 1911.09.0871

Samlingsnummer <itemDescription>
Text ur generalkatalog <itemDescription>
 • 0000.00.4566 - 0000.00.5533a-b

  ETNOGRAFISK SAMLING från NYA GUINEA och AMIRALITETS-öarna.

  Gåva av konsuln R. Wahlen genom förmedling av Greve Birger Mörner år 1911.

Event <context>
 • Ursprung i Oceanien.
Samlingsnamn<itemName>
- Samling -
Subject <subject>
 • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data