BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>C. C. Sporrong & Co
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1931-09-16
Text i dokument <itemDescription>
  • 4 UR 0050 METALLFABRIKSAKTIEBOLAGET Ft ss STOR RONG &« CO Telegramadress: Sporrongs, Stockholm. Postadress: Sporrong & Co., Box 106, Sthlm 1 Telefon: Namnanrop ”Sporrong & Co.”. Postgirokonto N:r 1405 SM/ Stockholm den 16 sept. 1931. Kungsgatan 17 Östasiatiska Samlingarna, Pad Herr Professor J.G. Andersson, Sveavägen 65, III, Ö STOCKHOLM. Åberopande dagens telefonsamtal bedja vi härmed få översänd... Visa hela
Event <context>
  • Mottagen av Andersson, Johan Gunnar.
  • Tillverkad 1931-09-16 av C. C. Sporrong & Co.
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data