BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Sachs, Josef Ernst
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1931-01-31
Text i dokument <itemDescription>
  • JE SACHS 9 TELEGR-ADR. Lloeckholm BE jan. 1981; JOESACHS Hämngalan 18 &20 Herr Professor J.G. Andersson, Sveavägen 65, STOCKHOLM. På uppdrag av generalkonsul Sachs får jag härmed tacksamt erkänna mottagandet av ingenjör Karlbecks rapport nr 20. Med utmärkt högaktnjing , A ig besm
Event <context>
  • Mottagen av Andersson, Johan Gunnar.
  • Tillverkad 1931-01-31 av Sachs, Josef Ernst.
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data