Johansson, Carolin

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Beskrivning <itemDescription>
  • Carolin Johansson, intendent vid Medelhavsmuseet sedan 2012.
Visat namn<itemName>
Johansson, Carolin
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data