BILDER

Barrett, Michael

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> intendent
Beskrivning <itemDescription>
 • Michael Barrett, Afrikaintendent, Etnografiska museet, Stockholm. Har gjort fältarbete i Zambia 2010.
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Nobel Center Talk #6, Etnografiska museet (2024-03-07)
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Workshop Möte med samlingarna 2
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Afrosvenska historieveckan, 2017
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Resa till Zambia (2022)
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Samlingsbesök. 2020-09-18. Women's History Museum Zambia
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Samlingsbesök. 2023-06-19. Kraamer och Amegnonka
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Samlingsbesök. 2019-09, Womens history museum och Stockholms universitet
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Workshop Möte med samlingarna 1
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Afrosvenska historieveckan, 2020
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Tjänsteresa till Nigeria (2013)
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Resa till Zambia (2019)
Event <context>
 • Verkade i Zambia.
 • Föddes 1969 .
Keywords <itemKeyWord>
 • Etnografiska museet, Stockholm
 • Statens museer för världskultur
Visat namn<itemName>
Barrett, Michael
Subject <subject>
 • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data