Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Sundre
Terräng <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 0,5 m ÖNÖ om korets SV hörn är
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runinskrift i gravhäll, röd kalksten 1,97 m l och 0,92 m br. Rektangulär form. Hällen är belägen innanför kordörren intill kyr kväggen. G 1. Ca 20 m V om nr 1 och 2 m N om tornkammarens SV hör n är... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Gotlands Runinskrifter, Sthlm 1962 s 2 ff ATA Dnr 3744/71.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Sundre, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data