Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Öland Köping Kolstad
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Kolstad, Köping, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
 • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Kolstad, Köping, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • Avslag
 • Rakkniv
 • Ring
 • brons
 • flinta
 • föremål
 • harts
 • keramik
 • kniv
 • kol
 • kärl
 • spånskrapa
Fyndplats<itemName>
Kolstad
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data