Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2010
Accessionstext <itemDescription>
  • 1980 genomfördes en arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 35, Kolstad, Köping sn, Öland, av Riksantikvarieämbetet Ölandskontoret under ledning av Gunilla Wickman-Nydolf. Området ligger strax norr om Kolstad vid Borgholm och utgörs av höjdryggar omväxlande med små våtmarker eller alvarmark.<br><br> Med anledning av att markägaren ville exploatera området för sommarbebyggelse så undersöktes RA... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Öl, Köping sn, Raä 35:1, Kolstad 10:4
Event <context>
  • Förvärvad 2010 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data