Lägenhetsbebyggelse

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Litslena
Beskrivning <itemDescription>
  • Torplämning, undersökt och borttagen, 7,5x5 m (Ö-V). Vid arkeologisk undersökning år 1994 undersöktes husgrunden, bestående av syllstenar i ett eller två skift, ca 7,5x5 m (Ö-V) st av 0,2-0,8 m st obearbetade gråstenar. Rester av en spis, ca 2x2,4 m st bestående av ett gråstensunderlag och därpå en murad tegelhäll varav 1-2 skift tegelstenar fanns kvar, rest av värmekälla bestående av ett vinklat ... Visa hela
Vegetation <itemDescription>
  • Intill husgrunden är ett äppelträd.
Terräng <itemDescription>
  • Mindre åkerimpediment.
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Becker, N & Schmidt Wikborg, E. 2005. Rv 55. "...Gullströmstorp..." - ett torp, en förhistorisk boplats och en folkvandringstida skelettgrav. Arkeologisk slutundersökning, raä 538, Östersta 1:3, Litsl... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Litslena, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Lägenhetsbebyggelse
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Lägenhetsbebyggelse
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data