Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2006
Accessionstext <itemDescription>
  • År 1994 utförde Riksantikvarieämbetet UV Stockholm en förundersökning inför en planerad utbyggnad av väg 259, Botkyrkaleden, Huddinge sn, Södermanland. Uppdragsgivare var Vägverket region Stockholm och projektledare för undersökningarna var Christina Lindgren. Vägsträckningen skulle dras genom Glömstadalen och berörde ett flertal fornlämningar från flera tidsperioder. Den berörda fornlämningen med... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Sö, Huddinge sn, Väg 259, Botkyrkaleden, RAÄ 331
Event <context>
  • Förvärvad 2006 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data